Údržba

Čističku udržujte v čistote pomocou navlhčenej handričky s jemným vlasom. Na čistenie nepoužívajte kefy, silné saponáty, abrazívne pasty, riedidlá, benzén ani alkohol. Z dôvodu lepšej funkcie zariadenia odporúčame aspoň raz mesačne skontrolovať zanesenie predfiltra a prípadne ho vysať vysávačom. V takom prípade ho nie je nutné vyberať z kazety. Kompletné informácie nájdete v návodoch na obsluhu jednotlivých modelov.

Umývanie umývateľných filtrov (modely WAC‑U300 a WAC‑U450)

umývání filtru

1. Predtým, ako filtre umyjete, vyčistite ich dôkladne od všetkých nečistôt vysávačom. Najviac sa to týka predfiltra a True HEPA filtra.

umývání filtru

2. Umyte filtre jeden po druhom pod tečúcou vlažnou vodou. Na predfilter je možné použiť jemnú kefu. Pri čistení True HEPA filtra nepoužívajte ostré ani pevné predmety, nečistoty nezoškrabujte ani nekefujte. Na čistenie sa nesmie používať ani tlaková voda, aby nedošlo k vzniku trhliniek, ktoré by účinnosť filtra znížili. True HEPA filter umývajte tak, aby voda tiekla kolmo do záhybov a vymyla z nich všetky nečistoty.

umývání filtru

3. Po umytí je potrebné filtre nechať odkvapkať a riadne uschnúť aspoň 24 hodín, aby nedošlo k poškodeniu čističky zvyškovou vlhkosťou. Kým nebude HEPA filter úplne suchý, nevkladajte ho do čističky. Sušte filtre na suchom a dobre vetranom mieste mimo priameho pôsobenia slnečných lúčov. Neklaďte ich na kúrenie ani do blízkosti otvoreného ohňa.

umývání filtru

4. Pred inštaláciou filtrov vytrite vnútorný priestor vlhkou handričkou, aby ste ho zbavili prípadného nánosu prachu.

Čistenie senzorov

Vplyvom nečistôt vo vzduchu sa môžu senzory časom zaniesť. Aby mohla čistička vzduchu plniť dobre svoju funkciu, je potrebné senzory pravidelne čistiť. Ide o veľmi ľahkú údržbu. Stačí vysávačom vysať otvory označené „Air Quality Sensor“ na čelnom paneli.